Zysk operacyjny wyniósł 38,62 mln zł wobec 58,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,88 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 326,67 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 207,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 271,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1176,42 mln zł w porównaniu z 1471,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2013 r. wyniósł 139,52 mln zł wobec 102,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. W 2012 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 1,47 mld zł.