"Inwestycje w poszukiwania i wydobycie surowców w kraju i za granicą wyniosą 1,9 mld zł z czego największa część, 0,9 mld zł, zostanie przeznaczona na poszukiwania. Obejmą one m.in. odwiercenie w Polsce 33 otworów w tym 10 łupkowych" - czytamy w komunikacie.

Około 0,7 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w rozbudowę i modernizację kopalń czyli głównie wiercenia eksploatacyjne. Pozostałe ok. 0,4 mld zł zostanie zainwestowane przez spółki zależne PGNiG, w tym Exalo Drilling oraz spółki prowadzące poszukiwania za granicą, podano także.

"Około 1,2 mld zł zostanie zainwestowane w rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej. Ponad połowa tej sumy, ok. 650 mln zł będzie przeznaczone na inwestycje rozwojowe w tym nowe przyłącza do sieci" - czytamy dalej.

Grupa zainwestuje 0,7 mld zł w rozbudowę podziemnych magazynów gazu, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów kawernowych w Mogilnie i Kosakowie. Docelowo planowana pojemność magazynów gazu powinna wzrosnąć o 200 mln m3 na koniec 2014 roku, napisano także w materiale.

"Również 0,7 mld zł zostanie zainwestowanie w segment wytwarzanie. Inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła wzrosną o 170% w porównaniu do 2013 roku" - konkluduje PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.