Rada Ministrów przyjęła trzeci projekt deregulacyjny - projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Skorzystają na tym przyszli strażacy, rusznikarze, a nawet rzecznicy patentowi. W sumie 101 zawodów zyska ułatwiony dostęp.

Przyjęty III pakiet deregulacyjny pociągnie za sobą zmiany w kilkunastu ustawach. Deregulacja czeka zawody związane z ochroną przeciwpożarową, czyli m.in. strażaków, inżynierów pożarnictwa, a poza tym z rynkiem kapitałowym i towarowym, rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rzecznika patentowego, rusznikarza, zawodów związanych z konserwacją zabytków, muzealnika, tłumacza przysięgłego oraz specjalizacji geologicznych i górniczych.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że deregulacja ułatwi wejście do danego zawodu przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów, do których należą np. zdobywanie obowiązkowych certyfikatów czy licencji.

Jest to kolejny już etap otwierania dostępu do zawodów realizowany przez rząd. Pierwszy taki pakiet przyjęto we wrześniu 2012 r., zakładał on ułatwienia w wykonywaniu 50 zawodów, w tym głównie prawniczych. Drugi pakiet otworzył drogę do 91 zawodów w czerwcu 2013 r.

>>> Oto sposób na skrócenie długotrwałego bezrobocia. No i cię zwolnili. Albo po prostu zwolnili połowę departamentu, łącznie z Tobą. Coś poszło bardzo nie tak - przeczytaj, jak się szybko z tego wydostać.

Reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejną deregulację

To nie koniec otwierania rynku pracy, w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad czwartą transzą deregulacyjną. Zdaniem rządu, zwiększony dostęp do zawodów regulowanych spowoduje wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja nie pozostanie bez pozytywnego wpływu na nowe miejsca pracy. W komunikacje czytamy również, że deregulacja zmniejszy obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, choć tu brak szczegółowych wskazań, w jaki sposób miałoby to się odbyć.

Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie bodźców do innowacji. Dochodzi także do wzrostu cen usług. Deregulacja pomaga również młodym ludziom w rozpoczęciu pracy w obszarze zawodów regulowanych i ogranicza wzrost kosztów funkcjonowania firm.

>>> Polska odnotowała największy awans w 20-letniej historii rankingu, ale 50. pozycja oznacza, że dużo jest jeszcze do zrobienia. Wciąż znajdujemy się w kategorii państw tylko umiarkowanie wolnych gospodarczo.