We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł/ skonsolidowana strata netto wyniosła właśnie 970,27 mln euro.

Strata netto z działalności kontynuowanej (ogółem) wyniosła w ub.r. 914,36 mln euro wobec 6,92 mln euro straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 972,55 mln euro wobec 50,46 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 850,46 mln euro w 2013 r. wobec 1.178,55 mln euro rok wcześniej.

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje kilka projektów rozwojowych w Polsce i Czechach, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.