"Równocześnie zarząd Elektrobudowy informuje, że rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję dotyczącą podziału zysku za rok 2013 przeznaczając na wypłatę dywidendy 2,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie ZWZ Elektrobudowy, podano także.

Elektrobudowa odnotowała 17,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 22,9 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 19,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.