W Polsce jest dziś ponad 8,1 mln osób w wieku powyżej 60 lat. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS seniorów będzie szybko przybywać. Już za 20 lat będzie ich prawie 10,7 mln, czyli będą stanowić niemal 1/3 populacji. Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy nie dostrzegają jednak konsekwencji z tym związanych.

Przedsiębiorcy uważają bowiem, że dostosowanie ich działalności do oczekiwań potrzeb seniorów nie wymaga od nich większych zmian w sposobie funkcjonowania – wynika z badań Korporacji Badawczej Pretendent przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z udziałem ponad 800 firm). Większość z nich twierdzi, że nie uważa opierania strategii marketingowej na świadczeniu usług seniorom za opłacalny kierunek. W ich świadomości funkcjonuje stereotypowe postrzeganie osób w wieku 60 plus.

Badani postrzegają seniorów jako osoby o niskich dochodach i złym stanie zdrowia. Tymczasem nie tworzą oni grupy szczególnie biednej. Z badań GUS wynika, że przeciętne dochody emerytów liczone na osobę w gospodarstwie domowym są niższe tylko od pracujących na własny rachunek, a wyższe niż w rodzinach pracowników, rolników i rencistów. Powinni więc należeć do atrakcyjnej grupy klientów firm, o którą powinno się zabiegać i dostosowywać ofertę do ich potrzeb w różnych branżach.

W przyszłości z pewnością tak się stanie, bo biznes na pewno dostrzeże zwiększony popyt. Z badań Pretendenta wynika, że na dopasowywaniu działalności do potrzeb seniorów najbardziej zyskają firmy świadczące usługi medyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze, kosmetyczne, remontowe, finansowe, edukacyjne, rozrywkowe, turystyczne i telekomunikacyjne.

>>> Czytaj też: Senior na oku przedsiębiorców

Firmy, które nie dostosują się do zmian demograficznych, mogą mieć kłopoty. Bez klientów w starszym wieku ich przychody będą się kurczyć wraz ze zmniejszaniem się ludności naszego kraju. – Obecna ostrożność mikroprzedsiębiorstw i małych firm wynika między innymi z ich krótkowzroczności, z tego, że ich plany są często związane tylko z bieżącą działalnością – twierdzi Michał Kamiński z Pretendenta. Dodaje, że firmy te nie dostrzegają też na ogół zmian, które się już dokonały.

– Obecni seniorzy nieprędko rezygnują z pewnych nawyków z okresu aktywności zawodowej. Nadal chcą podróżować, wypoczywać także poza krajem, uprawiać sport lub korzystać z różnego typu rozrywki – dodaje Kamiński. Obraz jesieni życia się zmienia. Dzięki medycynie ludzie dłużej zachowują sprawność fizyczną. Seniorzy powinni być atrakcyjni dla biznesu także z innych powodów. Są bardziej ugodowi i mają możliwość zaplanowania wydatków na podstawie stałego źródła dochodu. Są więc na ogół wypłacalni. Jak wynika z badań Pretendenta, dla osób starszych ważne są też takie cechy osobowe pracowników usług, jak uczciwość, cierpliwość, uprzejmość czy kultura osobista.

Co ważne, już 20 proc. seniorów skorzystało z zakupów lub usług za pośrednictwem internetu. Do najważniejszych zalet zakupów online osoby w wieku 60 plus zaliczyły dostawę produktów do domu, wygodę i niższą cenę. Prawie co piąty senior nie czuł natomiast takiej potrzeby i wolał robić zakupy w tradycyjny sposób. Inni twierdzili, że nie ufają sprzedawcom internetowym oraz nie lubią kupować produktów, których nie mieli w ręku. Także o takich cechach starszego konsumenta muszą pamiętać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przygotowanie oferty dla szybko zwiększającej się grupy seniorów.

>>> Czytaj też: Rynek nie docenia polskiego seniora

67 proc. tyle firm nie widzi potrzeby dostosowywania swoich usług do potrzeb seniorów

28 proc. tyle firm próbuje zachęcać osoby w wieku 60+ do korzystania z ich usług

52 proc. tylu seniorom udaje się regularnie oszczędzać część dochodów