W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,60 zł, a we wtorek o godz. 13:40 kurs spółki rósł o 5,8% i wynosił 3,83 zł.

"Dokonana przez nas wycena, będąca średnią ważoną wycen metodą porównawczą i dochodową, pozwala ustalić docelową cenę 1 akcji Grupy Ergis
na poziomie 4,97 zł. Cena ta jest wyższa o 38,1% od aktualnej ceny giełdowej, w związku z czym wydajemy rekomendację KUPUJ" – czytamy w raporcie.

DM BOŚ szacuje, że w 2014 r. Grupa osiągnie 690,7 mln zł przychodów (wzrost o 2,6%) 29,9 mln zł EBIT (wzrost o 17,8%) oraz 14,0 mln zł zysku netto (wzrost o 23,4%).