DELab powstał dzięki grantowi w wysokości 1 mln USD przekazanemu przez firmę Google i jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, podały uczelnia i spółka.

"Między światem nauki a światem biznesu jest jeszcze wiele barier, które trzeba przełamać. To przede wszystkim bariery natury mentalnej. Ostatnio jednak ta obawa przed współpracą obu środowisk jest coraz mniejsza. Powstanie DELab-u jest tego najlepszym dowodem. Przedsiębiorcy i naukowcy muszą być partnerami, bo ich współpraca – ze wsparciem administracji – jest z korzyścią dla wszystkich. Zaangażowanie biznesu w badania i rozwój również jest coraz większe – już teraz 37 proc. pieniędzy przeznaczonych na ten obszar pochodzi od sektora prywatnego. Żeby dogonić Europę, dużo nam jeszcze brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze" – powiedziała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, cytowana w komunikacie.

DELab jest ośrodkiem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania nad przemianami związanymi z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i opracowującym gotowe rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania w DELab będą realizowane dwa programy: 'Inteligenta gospodarka' i 'Miejsca pracy i kompetencje przyszłości'.

Pierwszy z nich poświęcony jest "całościowemu wzmocnieniu wykorzystania nowych technologii w gospodarce. Jego celem jest wspieranie innowacyjności polskich firm oraz podnoszenie ich zdolności adaptacyjnych w warunkach globalnej konkurencji". Drugi to "program poświęcony przemianom, jakie pod wpływem rozwoju technologii zachodzą na rynku pracy. Celem jest rozwijanie umiejętności i rozwiązań edukacyjnych potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości, a także identyfikowanie koniecznych reform strukturalnych i przemian instytucjonalnych oraz wspierania rozwoju polityk publicznych w tym zakresie." - czytamy w komunikacie.

W 2014 r. podjęte zostaną również działania zmierzające do stworzenia i uruchomienia programu nakierowanego na wspieranie przedsiębiorczości na UW. W tym roku DELab postawiło sobie za cel pozyskanie także kolejnych partnerów i kolejnych źródeł finansowania, podano również.

Reklama

DELab rozpoczęło oficjalnie działalność dzisiaj, a jego siedziba mieści się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). Wartość inwestycji Google w DELab wyniosła 1 mln USD. Docelowo działania w nim prowadzone mogą być podstawą tworzenia polityk publicznych, rozwiązań edukacyjnych oraz nowych produktów, usług i modeli biznesowych.

Google jest globalnym liderem technologicznym, skupiającym się na dostarczaniu rozwiązań, które ułatwiają ludziom dostęp do informacji. Innowacje Google w zakresie wyszukiwania w internecie i reklamy sprawiły, że strona firmy jest najpopularniejszym miejscem w sieci, a marka jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie.