Najwyższy średni wynik ( plus 5,87 proc.) fundusze uzyskały w III kw.

- Wyniki inwestycyjne za cały rok 2013 były pozytywne, co znalazło odzwierciedlenie w średniej rocznej stopie zwrotu OFE na poziomie 7,2% - najwyższą stopę zwrotu uzyskał ING OFE (8,4 proc.), a najniższą Aegon OFE (5,5 proc.) - czytamy w opracowaniu na temat rynku OFE w 2013 r.

W samym IV kwartale 2013 roku wartości jednostek rozrachunkowych wzrosły średnio o 1,8 proc. Najlepszą stopę zwrotu w IV kwartale uzyskał ING OFE, którego wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 2,3 proc. Najniższą stopę zwrotu w wysokości 1,4 proc. osiągnął Axa OFE.

- W roku 2013 koniunktura na rynku finansowym była bardzo zmienna. Zdecydowanie najsłabiej rynek zachowywał się w I półroczu, gdy podstawowe indeksy zarówno na rynku akcji, jak i obligacji spadały. W II połowie roku koniunktura istotnie się poprawiła, co przełożyło się także na wzrosty wartości jednostek funduszy emerytalnych - czytamy dalej.

W ostatnim kwartale 2013 roku indeks akcji WIG wzrósł o 2,0 proc. (8,1 proc. w roku 2013), a WIG20 o 0,4 proc. (minus 7,0 proc. w roku 2013).

- Także stopy zwrotu uzyskane w tym okresie na rynku instrumentów dłużnych pozytywnie wpływały na rentowność OFE. Indeks obligacji polskich FTSE Global Government Bond Index for Poland zmienił się w IV kwartale o 1,8 proc. (1,2 proc. w roku 2013) - podała też Komisja.

Otwarte fundusze emerytalne posiadały na koniec 2013 roku aktywa netto o wartości 299,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3 mld zł (2,5 proc.) w ciągu 3 miesięcy.

Na koniec IV kwartału 2013 roku najmniejszy obecnie fundusz (OFE WARTA) dysponował aktywami netto na poziomie 4 mld zł, gdy w tym samym czasie największy podmiot (ING OFE) wykazywał aktywa netto o wartości 72,2 mld zł, czyli prawie 18-krotnie większej, podkreśliła też KNF.

>>>Czytaj również: Rośnie oprocentowanie hipotek. Gdzie po najtańszy kredyt?