Powodem jest brak zgody polskiego i ukraińskiego urzędu antymonopolowego na dokonanie koncentracji.

"Wzywający niniejszym informuje, że do dnia 25 kwietnia 2014 roku warunki prawne określone w pkt. 24 treści wezwania nie ziściły się, tj. nie została wydana i doręczona wzywającemu: (i) bezwarunkowa zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli przez wzywającego nad spółką w wyniku nabycia akcji; oraz (ii) bezwarunkowa zgoda Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli przez wzywającego nad spółką" - czytamy w komunikacie.

KI Chemistry s.à.r.l. przypomniała, że 27 marca 2014 r. otrzymała bezwarunkową zgodę Bundeskartellamt (tj. Urzędu Kartelowego Republiki Federalnej Niemiec) na przejęcie przez wzywającego kontroli nad spółką Ciech.

"W rezultacie wzywający postanowił przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu do dnia 30 maja 2014 roku. Zmianie ulegają następujące terminy określone w wezwaniu:

Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 30 maja 2014 r.

Reklama

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 4 czerwca 2014 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 9 czerwca 2014 r." - czytamy dalej.

KI Chemistry s.à.r.l. oczekuje, że wskazane powyżej warunki zostaną spełnione do dnia 30 maja 2014 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, aż do dnia 23 lipca 2014 roku, o ile powyższe warunki nie zostaną spełnione w przewidywanym terminie.

Na poczatku marca KI Chemistry s.à.r.l., spółka zależna Kulczyk Investments, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji (tj. 66% kapitału) Ciechu po cenie 29,50 zł. Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wezwania rozpoczęło się 25 marca i trwało do 25 kwietnia. Transakcja miała zostać zrealizowana, jeśli inwestorzy złożą deklaracje sprzedaży akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 60% kapitału Ciechu.

Kulczyk Investments podało wówczas, że jego zamiarem jest wspieranie Ciechu w dotychczasowej oraz planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia sytuacji rynkowej oraz finansowej.

Łączna wartość wezwania to 1.026,07 mln zł za 66% akcji Ciechu. Zakup akcji w ramach wezwania będzie finansowany ze środków własnych Kulczyk Investments oraz kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A., będący częścią Grupy Santander. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest DM BZ WBK.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną, działającą globalnie i realizującą projekty w ponad 30 krajach, na czterech kontynentach.