Zysk operacyjny wyniósł 46,39 mld HUF wobec 67,42 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.120,88 mld HUF w I kw. 2014 r. wobec 1.293,24 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym, spółka miała 93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 124 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4.988 mln USD w porównaniu z 5.761 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.