PZU odnotowało 760,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 837,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1.011,68 mln zł wobec 1.066,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 4.353,98 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 4.425,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 300,60 mln zł wobec 495,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem Grupy PZU wyniosły 65,04 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 58,76 mld na koniec I kw. 2013 r.

>>> PZU nie zamierza likwidować marki Link4