"Zarząd Ipopema Securities informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2014 r., wszystkich członków dotychczasowego zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję i powierzeniu im pełnienia dotychczasowych funkcji, tj.: prezesa – Jackowi Lewandowskiemu oraz wiceprezesów – Mirosławowi Borysowi, Mariuszowi Piskorskiemu i Stanisławowi Waczkowskiemu" - czytamy w komunikacie.

Obecna kadencja Zarządu upływa w dacie odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, podamy także.

Ipopema to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 106,7 mln zł w 2013 r.