"Spółka zamierza wypłacać przyszłe dywidendy w następujący sposób:

- 10-30% skonsolidowanego zysku za lata 2014-2015 - w tych latach spółka wykona plan inwestycyjny, wiec ostateczny podział zysku będzie zależał od tempa procesów inwestycyjnych, rozmiaru zewnętrznego finansowania i ilości wewnętrznie wygenerowanych funduszy

- 30-50% skonsolidowanego zysku za rok 2016

- 50-70% skonsolidowanego zysku w latach po 2016 r. - po zakończeniu planu inwestycyjnego wewnętrznie generowane źródła powinny być wystarczające na zarówno finansowanie dalszych potrzeb inwestycyjnych (jeśli będą potrzebne) i podzielenie się znaczącą częścią zysku z akcjonariuszami" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że polityka dywidendowa będzie poddawana okresowej rewizji, z uwzględnieniem dochodów, przepływu gotówki, kondycji finansowej, zapotrzebowania na inwestycje kapitałowe i inne czynniki.

Jednocześnie Peixin Group przyjęła zaktualizowany plan inwestycyjny i zakłada obecnie 330-360 mln RMB (tj. ok. 163-178 mln zł) wydatków w latach 2014-2015, podała spółka.