"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (…) zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15 000 000 akcji spółki serii O (…) i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 zł. (…) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji spółki serii O przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1" - czytamy w uchwale.

Cena emisyjna akcji serii O będzie wynosiła 2 zł. Objęcie nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2015 r., podano również.

Według wcześniejszych informacji, oferta zostanie skierowana do Pol-Mot Holding. W opinii zarządu spółki, emisja i pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki pozwoli na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej.

Jak podawano wcześniej, realizacja strategii inwestycyjnej spółki wymaga zapewnienia zarządowi spółki możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji warrantów subskrypcyjnych.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.