Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego dwie polskie specjalne strefy ekonomiczne zdobyły dziś nowe tereny, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rozszerzenie zostało przeprowadzone w związku z już zaplanowanymi inwestycjami.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększy się o ok. 11,5 ha. Na nowych terenach są już zaplanowane inwestycje o łącznej wartości ok. 236,6 mln zł, które dadzą ponad 590 miejsc pracy w Łodzi, Łęczycy, Sławnie i Radomsku.

"Do strefy zostanie włączone 18,4098 ha gruntów, wyłączone z niej będzie 6,9097 ha. W wyniku tych zmian powierzchnia strefy zwiększy się i wyniesie 1302,2636 ha. Do strefy będą włączone tereny położone w województwie łódzkim. Zmiana ta tworzy warunki do powstania nowych inwestycji, dzięki którym w perspektywie kilku najbliższych lat, może powstać ok. 978 nowych miejsc pracy, przy kosztach na poziomie 273,5 mln zł. W otoczeniu strefy może powstać ok. 196 etatów" - czytamy w komunikacie.

Konkretne inwestycje mają być realizowane w Łodzi, Łęczycy, Sławnie i Radomsku. Powinny umożliwić stworzenie 590 nowych miejsc pracy i utrzymanie 561. Poniesione nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 236, 6 mln zł, podano również.

Spółki, które zainwestują w ŁSSE to: Barry Callebaut Manufacturing Polska (rozbudowa zakładu słodyczy w Łodzi), IMA Solution (nowy zakład produkcyjny suplementów diety, żywności, farmaceutyków, kosmetyków i wyrobów medycznych w Łodzi), De Heus (zakład produkujący mieszanki paszowe w Łęczycy), Nordkalk (rozbudowa zakładu mączki wapiennej w Sławnie) oraz Press Glass (fabryka szyb i szkła w Radomsku).

Wałbrzych zdobędzie prawie 100 ha i 90 nowych pracowników

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększy się o ok. 100 ha, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Konkretne inwestycje zapowiedziały na razie spółki Marmorin B&J oraz Gestamp Polska, które w Szprotawie i Wrześni chcą zainwestować łącznie ok. 187,5 mln zł i stworzyć co najmniej 90 miejsc pracy.

"Zmiana granic strefy oznacza włączenie do niej 152,6539 ha gruntów, wyłączenie z niej 50,4344 ha terenów oraz korektę powierzchni wynikającą z nowych pomiarów geodezyjnych. W rezultacie powierzchnia strefy zwiększy się i wyniesie 2 648,5933 ha. Instrumentem SSE będą objęte tereny w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i lubuskim. W ten sposób stworzone zostaną warunki do powstania nowych inwestycji, w wyniku których (w perspektywie kilku najbliższych lat) może powstać ok. 4 430 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 886 w jej w otoczeniu. Konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 2,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Konkretne inwestycje mogą być zrealizowane w gminach: Szprotawa i Września. Powinny przyczynić się do stworzenia 90 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 187,50 mln zł, podano również.

W Szprotawie Marmorin B&J z branży sanitarnej stworzy przede wszystkim 3 nowoczesne linie produkcyjne, w tym nowoczesną linię do produkcji wanien. Planowana inwestycja ma dać zatrudnienie przynajmniej 60 osobom, przy nakładach na poziomie ok. 20 mln zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to koniec sierpnia 2018 r.

Natomiast Gestamp Polska (branża motoryzacyjna) planuje we Wrześni rozbudowę istniejącego zakładu o dodatkowe linie technologiczne do produkcji elementów karoserii do samochodów. To przedsięwzięcie powinno dać zatrudnienie co najmniej 30 osobom, przy poniesionych nakładach w wysokości co najmniej 167,5 mln zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie 31 maja 2014 r.