„Naszym celem jest dalszy rozwój Hortico rozumiany zarówno jako zwiększenie skali działalności, jak również i zyskowności spółki. Od wielu miesięcy pracujemy nad projektami związanymi z akwizycjami przedsiębiorstw oraz pozyskaniem lokalizacji pod budowę kolejnych Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum. Liczymy, iż w tym roku w zakresie tych przedsięwzięć będziemy mieli dobre informacje dla naszych akcjonariuszy. Podjęliśmy także decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zmiany rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany GPW" – powiedział prezes Paweł Kolasa, cytowany w komunikacie.

Podczas czerwcowego walnego akcjonariusze zdecydują także o wypłacie dywidendy. Zarząd spółki ma zostać upoważniony do podwyższenia w ciągu 3 lat kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 3 mln zł poprzez emisję do 6 mln akcji.

Hortico zamierza również przeznaczyć część wypracowanego w 2013 r. zysku na wypłatę dywidendy. Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 5-7 gr na akcję. Oznacza to, iż na dywidendę zostanie przeznaczone ok. 560 - 780 tys. zł, które stanowi ok. 40% zysku netto zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2013 roku.

„Chcielibyśmy także, aby wypłata dywidendy miała również miejsce w kolejnych latach i w tym celu zamierzamy do końca tego roku opracować politykę dywidendową. Wielkość dywidendy będzie na pewno zależna od wielkości naszych potrzeb inwestycyjnych. W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma projektami, które w skokowy sposób mogą zwiększyć skalę działalności firmy, stąd pomysł, aby wprowadzić możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego, którego wykorzystanie będzie skorelowane z realizowaniem planów rozwoju" – powiedział Kolasa.

Hortico jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi" oraz „hobby". W ramach pierwszego z nich spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby" Hortico prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.

Hortico osiągnęło w I kw. br. 1,425 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,5 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 0,71 mln zł oraz 11,77 mln zł.