"Dzięki zezwoleniu wydanemu 11 czerwca 2014 r. przez Krakowski Park Technologiczny (podmiot zarządzający KSSE), spółka z Grupy Selvita wejdzie do Strefy od 1 lipca 2014 r. Decyzja o akcesji związana jest przede wszystkim z wysokim potencjałem rosnącego segmentu usługowego" - czytamy w komunikacie.

W 2013 r. wartość sprzedanych usług wzrosła o 47% r/r do 9,95 mln zł.

"Dzięki obecności w KSSE, do końca 2023 r. Grupa spodziewa się oszczędności podatkowych na poziomie 10 mln zł. Jednocześnie oczekiwany jest istotny wzrost przychodów, możliwy do osiągnięcia dzięki zwiększeniu zatrudnienia. W tym okresie Selvita przeznaczy na ten cel co najmniej 7,3 mln zł" - czytamy dalej.

"Ulgi, z jakich będzie mogła skorzystać Selvita, będą stanowiły istotne wsparcie dla realizacji założonego biznesplanu, przewidującego zwiększenie zatrudnienia w związku z planowanym rozwojem działalności. Przywileje te pomogą w utworzeniu do końca 2023 r. miejsc pracy dla co najmniej 150 wysokiej klasy specjalistów w jednej z najbardziej przyszłościowych branż, którzy wraz z rodzinami na stałe zwiążą się z Krakowem" - powiedział wiceprezes spółki Bogusław Sieczkowski.

Obecnie Grupa zatrudnia 195 osób, z których większość stanowią wysokiej klasy specjaliści branży life science - 65 osób zatrudnionych w Grupie posiada tytuł doktora. W segmencie usług pracuje aktualnie 90 osób.

>>> Selvita planuje przeniesienie na rynek główny GPW z NewConnect w IV kw.

Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obszar 707 hektarów. Położona jest na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. SSE obejmuje 27 podstref na terenie 25 gmin. Oferuje ona inwestorom tereny greenfield, a także przestrzeń biurową do wynajęcia. Jak dotąd Krakowski Park Technologiczny wydał ok. 160 zezwoleń na działalność w Strefie. Od początku jej istnienia powstało tam ok. 16 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych w tym czasie nakładów wyniosła 2,3 mld zł.

Selvita podtrzymała też, że planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy w IV kw. tego roku.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita jest notowana na rynku NewConnect.