Badanie trwało od maja do lipca 2012 roku. Ankietowani wskazali m.in., które potrzeby jest im najtrudniej zrealizować. Aż 60% z nich stwierdziło, że nie jest ich stać na wymianę zużytych mebli. Ponad połowa badanych nie mogła pozwolić sobie na wakacje z rodziną raz w roku.

Na ubrania lepszej jakości nie mogło sobie pozwolić ok. 30 proc.. W mniej niż 20% gospodarstw domowych zarobki nie pozwalały na zakup mięsa lub ryb co drugi dzień. Przychody mniej niż 15% badanych nie wystarczały na opłacenie ogrzewania.

>>> Czytaj też: Wynagrodzenia Polaków: ile trzeba pracować, by zarobić na wakacje

W badaniu respondenci mówili o swoich odczuciach i aspiracjach związanych z dochodami i poziomem życia. Co ciekawe: wzrost liczby osób w gospodarstwie domowym nie oznaczał poczucia gorszego zaspokojenia potrzeb. Odsetek badanych, którzy twierdzili, że nie mogą pozwolić sobie na ważne dla nich zakupy, malał wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa.

Europejskie Badanie Warunków Życia przeprowadzone w Polsce przez GUS, obejmowało 13 116 gospodarstw domowych. Najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa dwuosobowe – 4 001, gospodarstwa trzyosobowe – 2 492 oraz czteroosobowe – 2 252.

Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2014