Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Vistula

Rada nadzorcza Vistuli powołała Grzegorza Pilcha na stanowisko prezesa zarządu na kolejną kadencję. Jednocześnie RN ponownie powołała na wiceprezesów Radosława Jakociuka i Mateusza Żmijewskiego, podała spółka. Grzegorz Pilch jest prezesem spółki od 2009 r.

Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o wydzieleniu działalności operacyjnej związanej z branżą jubilerską prowadzoną pod marką W. Kruk do spółki zależnej, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, tj. części działalności operacyjnej spółki związanej z branżą jubilerską prowadzoną pod marką 'W.Kruk' do spółki zależnej, w której spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym tj. spółki pod nazwą W.Kruk SA z siedzibą w Krakowie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej" - czytamy w uchwałach ZWZ.

Peixin

Peixin International odwołał wtórną ofertę publiczną do 3,6 mln akcji (w tym do 3,0 mln nowych akcji) z powodu niekorzystnych warunków rynkowych, podała spółka. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego przygotowanego dla celów oferty, zarząd Peixin International Group N.V. informuje, że z powodu niekorzystnych warunków rynkowych, w dniu 18 czerwca 2014 roku spółka w porozumieniu z głównym menedżerem oferty zdecydowała o odwołaniu oferty" - czytamy w komunikacie.

Conwell

Conwell Oil Corporation B.V., nabywca 79% udziałów w spółce Too Emba Jug Nieft, zwrócił się do Petrolinvest o kolejne przesunięcie terminu zamknięcia transakcji, na 18 lipca z 20 czerwca 2014 roku, podał Petrolinvest. "Zgłoszona przez Conwell zmiana została uzasadniona toczącymi się pracami o charakterze prawno-finansowym" - czytamy w komunikacie.

Ciech

Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna - spółka zależna Ciechu - zawiadomiły działające w spółce organizacje związkowe o zamiarze dokonania zwolnień grupowych, podał Ciech. Organika-Sarzyna zamierza zwolnić do 90 pracowników. "Przyczynami planowanego zwolnienia grupowego jest w szczególności konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych bez dodatkowych inwestycji, mających na celu podniesienie efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy, zakresu zadań pracowników, przeniesienia pracowników pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółki zależnej, modyfikację zakresów zadań poszczególnych pracowników oraz w konsekwencji oczekiwaną przez spółkę zależną redukcja kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika-Sarzyna zamierza dokonać zwolnień do 90 pracowników w ramach zwolnienia grupowego w okresie od 28 lipca do 30 listopada 2014 roku, podano dalej.

Erbud

Erbud podpisał umowę z Valeo Autosystemy Sp. Z o.o. na roboty budowlane obejmujące rozbudowę hali Zakładu Wycieraczek. Wartość kontraktu wynosi 25,62 mln zł, poinformowała spółka.

Torpol

Miasto Olsztyn otrzymało 9 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę odcinka linii tramwajowej do Wysokiej Bramy, poinformował Urząd Miasta. Wśród chętnych na zrealizowanie inwestycji znalazły się m.in. Strabag, konsorcjum polskiego i czeskiego oddziału Skanska, a także Torpol. "Kryterium wyboru zwycięzcy będzie w całości najniższa cena. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 280 dni (sezonu budowlanego tzn. z wyłączeniem miesięcy zimowych) od otrzymania zamówienia, czyli od podpisania umowy z miastem." - czytamy w komunikacie. Wnioski złożyły także: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak, konsorcjum Balzola Polska i Construcciones y Promociones Balzola, Energopol-Szczecin, konsorcjum TOR-KAR-SSON i TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego oraz Bilfinger Infrastructure.

Wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 1,9 mln zł tj. czyli 0,15 zł na akcję na wypłatę dywidendy za 2013 rok, poinformowała spółka. >>>>

PKN Orlen

Moody's Investors Service potwierdził długoterminowy rating PKN Orlen na poziomie Baa3 oraz przyznała tymczasowy rating na poziomie (P)Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez Orlen Capital AB, której gwarantem będzie PKN Orlen, podała spółka. Perspektywa obu ratingów została określona przez agencję jako stabilna.>>>>

PZU

Standard & Poor's przyznał obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia A-, tj. na poziomie inwestycyjnym, podała spółka. >>>>

KSG Agro

Spółki zależne KSG Agro wykonały postanowienia umów dotyczące sprzedaży 100% akcji LLC Pivdenne, która dzierżawi 1,7 tys. hektarów ziemi w regionie Chersoń na Ukrainie, podała spółka. "Po tych transakcjach całkowity obszar dzierżawy ziemi przez spółkę pozostanie na poziomie ok. 94 tys. ha" - czytamy w komunikacie. Spółki, które dokonały sprzedaży, to KSG Agricultural and Industrial Holding Limited (zarejestrowana na Cyprze) oraz PUAH #2 Limited (zarejestrowana na Ukrainie).

Feerum

Feerum podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy na dofinansowanie dwóch projektów w łącznej wysokości do ok. 10,7 mln zł, podała spółka w osobnych komunikatach. Całkowita łączna wartość projektów to ok. 26,5 mln zł. "Zarząd spółki Feerum (...) przekazuje informacje, iż (...) spółka zawarła umowę na dofinansowanie realizacji projektu 'Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu' z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości" - czytamy w komunikacie poświęconym pierwszemu projektowi. Będzie on dofinansowany ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu łącznie z podatkiem od towarów i usług wynosi 17.103,20 tys. zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 13.840,00 tys. zł. PARP zobowiązuje się udzielić spółce dofinansowania do maksymalnej wysokości 6.228,00 tys. zł, w tym: 85% kwoty dofinansowania, czyli 5.293,80 tys. zł w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% kwoty, czyli 934,20 tys. zł w formie dotacji celowej, podano również. Okres kwalifikowalności wydatków do projektu, w którym spółka zobowiązana jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2015 r. Spółka poinformowała również o podpisaniu umowy na dofinansowanie drugiego projektu z NCBiR.

PTE PZU, Agora

PTE PZU wycofało propozycję wypłaty dywidendy przez Agorę (w wysokości 1,50 zł na akcję) i zaproponowało przeprowadzenie skupu akcji, podała spółka. Propozycję tę akcjonariusze mają rozpatrzyć na zwyczajnym walnym zgromadzeniu we wtorek, 24 czerwca. >>>>

Ronson

Ronson Development sprzedał 70% z 88 mieszkań dostępnych na osiedlu Chilli City w podpoznańskiej miejscowości Tulce. Ze względu na dobre wyniki sprzedaży osiedla, w IV kwartale uruchomi IV etap inwestycji z kolejnymi 34 lokalami, poinformowała regionalny dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Justyna Hamrol-Wasielewska. W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania z drugiego, ukończonego już etapu projektu oraz trzeciego, którego oddanie do użytku planowane jest na IV kwartał 2014 roku.

Alumetal

Pierwsza oferta publiczna Alumetalu rozpocznie się 25 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów inwestorów indywidualnych, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Cena maksymalna akcji oferowanych Alumetal została ustalona na 44 zł, co oznacza, że akcjonariusz sprzedający - Alu Holdings S.a.r.l., należący do Abris CEE Mid-Market Fund - może pozyskać z oferty do 202,7 mln zł (w przypadku sprzedaży pakietu 30,55% akcji) lub do 368,6 mln zł (w przypadku sprzedaży pakietu 55,56% akcji), podała spółka.>>>>

PCC Rokita

Zarząd GPW przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia 8.338.385 akcji serii B i 1.588.264 praw do akcji serii C PCC Rokita do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 25 czerwca, podała giełda. >>>>

Dom Maklerski BDM rozpoczął kaskadową publiczną ofertę sprzedaży drugiej transzy obejmującej 40.000 sztuk obligacji PCC Rokita serii BA o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, wyemitowanych w ramach II programu emisji obligacji. Zapisy potrwają do 4 lipca lub do wyczerpania oferty, podał DM BDM.>>>>

KGHM

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 1 mld zł na dywidendę, co da wypłatę - w dwóch równych ratach - łącznie 5 zł na akcję, podała spółka. >>>>ABC Data

Akcjonariusze ABC Data postanowili przeznaczyć nie więcej niż 45,71 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,36 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o przeznaczeniu do 20 mln zł na skup akcji własnych spółki, wynika z uchwał walnego. Cena jednostkowa nabycia akcji nie może przekroczyć poziomu 6,00 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 zł.>>>>

Ovostar

Akcjonariusze Ovostar Union zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r. na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją zarządu, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Ovostar Union odnotował 31,23 mln USD skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 24,00 mln USD zysku rok wcześniej.

Milkiland

Akcjonariusze Milkiland zdecydowali o wypłacie 0,07 euro dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok, wynika z uchwał przyjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki. >>>>

Tele-Polska Holding

Tele-Polska Holding (TPH) liczy na przejście na GPW z NewConnect na początku lipca, poinformował agencję ISBnews członek zarządu spółki Marek Montoya. >>>>

Izo-Blok

Izo-Blok planuje debiut na rynku głównym GPW w IV kwartale 2014 roku. Będzie to przeniesienie techniczne i nie będzie mu towarzyszyła emisja nowych akcji – zapowiedział w rozmowie z ISBnews prezes spółki Mirosław Skrzydlak. >>>>

LPP

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 169,62 mln zł z zysku netto za 2013 r. na wypłatę dywidendy, co da 93,73 zł lub 92,69 zł na akcję (uwzględniając uplasowanie akcji serii L przed 5 września), podała spółka.>>>>