Akcjonariusze Hortico upoważnili zarząd spółki do podjęcia działań, umożliwiających przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję.

"Zarząd został upoważniony przez ZWZA do podjęcia niezbędnych działań, które umożliwią zmianę rynku notowań. Pierwszym krokiem będzie z pewnością podpisanie umowy z domem maklerskim na sporządzenie prospektu emisyjnego, a następnie złożenie go do KNF-u" - czytamy w komunikacie.

Hortico nie wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji, która pozwoli sfinansować projekty inwestycyjne, nad którymi obecnie pracuje.

"W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma projektami związanymi z akwizycjami zarówno przedsiębiorstw, jak też terenów pod budowę kolejnych Galerii Ogrodniczych Zielone Centrum. Od rezultatów naszych negocjacji uzależniamy decyzję o wykorzystaniu kapitału docelowego. W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów dotyczących akwizycji nie wykluczamy wykorzystania części kapitału docelowego jeszcze w tym roku" - powiedział Kolasa, cytowany w komunikacie.

"Uwzględniając projekty, nad którymi pracujemy, oceniam, iż pod koniec roku moglibyśmy zaoferować inwestorom ok. 2-3 mln akcji, z emisji których chcielibyśmy pozyskać ok. 10 mln zł" - dodał prezes.

Akcjonariusze spółki podjęli również decyzję o wypłacie dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 11 lipca, a jej wypłata nastąpi 28 lipca 2014 r. Łącznie w ręce akcjonariuszy trafi blisko 783 tys. zł, co stanowi ponad 46% zysku wypracowanego w 2013 r., który wyniósł 1.689 tys. zł.

"Chcemy, aby wypłata dywidendy stała się regułą i tak jak informowaliśmy wcześniej, w najbliższych miesiącach przedstawimy politykę dywidendową spółki. Zakładam, iż co do zasady będzie ona uwzględniała coroczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami" - wskazał Kolasa.

Hortico jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: "profi" oraz "hobby". W ramach pierwszego z nich spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze "hobby" Hortico prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych punktach sprzedażowych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, a także marketów budowlanych.