"Zarząd Kogeneracji S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2014 roku związki zawodowe działające w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. zawarły z zarządem spółki porozumienie kończące spór zbiorowy dotyczący ustalenia wysokości wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w roku bieżącym w Kogeneracji S.A. oraz wysokości podwyżki motywacyjnej" - głosi komunikat.

Spór rozpoczął się w związku z nieuwzględnieniem 6 lutego 2014 r. żądań zgłoszonych 3 dni wcześniej przez związki zawodowe działające przy spółce.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.

>>> Czytaj też: Kogeneracja przyjęła politykę dywidendy: 65 proc. zysku dla akcjonariuszy