Powodem ogłoszenia kolejnej przerwy jest brak zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pawła Tamborskiego, byłego wiceministra skarbu państwa, na stanowisko prezesa GPW.

Tym razem WZA warszawskiej giełdy przerwano do 25 lipca. To ostatnia możliwa data, walne zgromadzenie zwołano bowiem 26 czerwca, a zgodnie z prawem przerwa w WZA może przerwać najwyżej na miesiąc.

Akcjonariusze GPW decyzję o powołaniu Tamborskiego na szefa spółki podjęli już 16 czerwca, jednak na to, by Tamborski mógł faktycznie objąć funkcję potrzebuje zgody KNF. Inny wymóg to zgoda specjalnej Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne. Tę Tamborski już zdobył.

Były wiceminister skarbu ma zastąpić dotychczasowego prezesa GPW Adama Maciejewskiego. Ten szefował giełdzie od stycznia 2013 r.

>>> Czytaj też: Życiorys Pawła Tamborskiego