Zasadnicze roboty budowlane (dwutorowa linia kolejowa i most na Martwej Wiśle) wykona konsorcjum firm Dragados, Vias y Construcciones i Electren za 312,51 mln zł brutto, natomiast Krakowskie Zakłady Automatyki zaprojektują i wykonają urządzenia sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej za 82,00 mln zł brutto, poinformował agencję ISBnews rzecznik PKP PLK Maciej Dutkiewicz.

- Prace modernizacyjne obejmą m.in. budowę ponad 30 km nowych torów, montaż 42 nowych rozjazdów, budowę 5 wiaduktów i mostów. Dzięki modernizacji linii kolejowej prowadzącej do portu w Gdańsku jej przepustowość wzrośnie kilkakrotnie - czytamy w komunikacie PKP PLK. Obecnie po linii może jeździć 30 par pociągów na dobę, po modernizacji będzie mogło korzystać z niej 180 par pociągów na dobę.

Jednym z istotnych elementów prac jakie zostaną wykonane jest budowa nowego, dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, który będzie wyższy niż dotychczasowy, co poprawi warunki żeglugowe na tej rzece. Modernizacja linii kolejowej jest uzupełnieniem planów inwestycyjnych Portu Gdańsk, zakładających rozwój baz przeładunkowych, terminali kontenerowych i powstanie nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego, podano również.

- Inwestycja będzie polegała nie tylko na budowie nowych torów w miejscu istniejących, ale dodatkowo obejmie również budowę lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) Gdańsk Port Północy. Po zakończeniu inwestycji pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością 100 km/h, a czas jazdy do portu skróci się o ponad połowę. Ważnym efektem inwestycji będzie również możliwość wjazdu na linię pociągów cięższych niż dotychczas - czytamy dalej.

Wykonawcy mają 24 miesiące na realizację wszystkich robót od momentu podpisania umowy.

Reklama

PKP PLK przypominają, że przygotowują kolejne inwestycje, które podwyższą jakość infrastruktury kolejowej prowadzącej do portów morskich. W kwietniu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności obejmującego stacje kolejowe obsługujące port w Gdańsku, czyli: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Przeróbka oraz Gdańsk Zaspa Towarowa. Od maja trwają prace nad studium wykonalności obejmującym stację kolejową, obsługującą Port Gdynia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz jej powiązania z siecią kolejową. PLK planują wykonać obydwie inwestycje z wykorzystaniem funduszy UE na lata 2014-2020.

>>> Czytaj też: Co dalej z LNG w Polsce? Wykonawca terminalu żąda aneksu do umowy