Wynik z tytułu odsetek wyniósł 375,84 mln zł wobec 296,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 184,59 mln zł wobec 185,88 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 59,23 mld zł na koniec II kw. 2014 r. wobec 57,02 mld na koniec II kw. 2013.

W okresie I-II kw. 2014 r. bank miał 320,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 254,23 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 315,61 mln zł wobec 253,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG Banku Gdańskiego) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.