"Zarząd uważa, że wzmocnienie struktury właścicielskiej spółki poprzez pozyskanie silnego partnera, który zaangażowałby się w tworzenie wartości Hawe, byłoby korzystne dla realizacji strategii, a w konsekwencji również dla obecnych jej akcjonariuszy. Strategia Hawe potrzebuje silnego wsparcia również z poziomu właścicielskiego" - powiedział Witoń, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki rozpoczął współpracę z kancelarią prawną Greenberg Traurig Grzesiak sp.k., której zadaniem będzie doradztwo w zakresie procedur związanych z udostępnianiem informacji oraz kompleksowa kontrola nad procesem poszukiwania inwestora.

Proces poszukiwania inwestora strategicznego został zainicjowany przez spółkę w związku z informacjami na temat rozważanej sprzedaży pakietu akcji spółki przez jednego z akcjonariuszy. Spółka podkreśla, że proces przez nią prowadzony nie jest uwarunkowany działaniami, które prowadzi jeden z jej akcjonariuszy.

"W ocenie zarządu, najkorzystniejszą drogą do uzyskania pakietu pozwalającego na przejęcie kontroli właścicielskiej w spółce byłoby ogłoszenie przez nowego inwestora wezwania na akcje będące w obrocie giełdowym. Decyzja ta jednak będzie niezależna od spółki" - czytamy w komunikacie. 

>>> Czytaj też: Falenta przyznał wyłączność jednemu inwestorowi na rozmowy ws. kupna akcji Hawe

W czerwcu ubiegłego roku Hawe przedstawiło strategię, zakładającą m.in. że firma będzie największym w Polsce otwartym operatorem infrastruktury światłowodowej. Poprzez dedykowaną spółkę ORSS, Grupa terminowo realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

Wcześniej planujący wycofać się z inwestycji w Hawe akcjonariusz Marek Falenta poinformował, że udzielił wyłączności na negocjacje w tej sprawie jednemu z zainteresowanych inwestorów. Termin wyłączności upływa z końcem lipca. Według doniesień medialnych, MCI Management, Michał Sołowow i grupa Investors mają starać się o przejęcie 35% akcji Hawe od Marka Falenty.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 175 mln zł w 2013 r. 

>>> Czytaj też: Piotrowska-Oliwa odwołana z rady nadzorczej Hawe