Ferro odnotowało 13,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,64 mln zł wobec 16,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,44 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 128,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 13,26 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent i dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm - producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od kwietnia 2010 r.