Zysk operacyjny wyniósł 126,66 mln zł wobec 188,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 945,37 mln zł w I półr. 2014 r. wobec 878,90 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2014 r. wyniósł 87,40 mln zł wobec 139,45 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała na koniec 2013 r. 14,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej. W 2013 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,35 mln ton.