Zysk operacyjny wyniósł 11,09 mln zł wobec 37,75 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,32 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 51,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2014 r. wyniosła 7,15 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

Calatrava Capital jest spółką inwestycyjną prowadzącą zdywersyfikowaną działalność w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji firm oraz przedsięwzięć charakteryzujących się ponadstandardowym ryzykiem inwestycyjnym.