Większe zaufanie do rządu

Zwiększenie i odbudowanie zaufania Polaków do rządu i polityków - to według Ewy Kopacz główny cel, który powinien zrealizować jej rząd. Premier Ewa Kopacz wygłasza w Sejmie expose. Szefowa rządu zapewniła, że nie pozwoli, by którykolwiek z ministrów uchylał się od debaty. Jak mówiła, stała rozmowa z ludźmi i wsłuchiwanie się w ich problemy będzie służyło odbudowie zaufania Polaków do rządu.

Ewa Kopacz dodała, że celem jej rządu będzie też zwiększenie bezpieczeństwa Polski na świecie. "Do końca października szef MSZ wygłosi wystąpienie o polskiej polityce zagranicznej" - zapowiedziała. Jej zdaniem, kryzys na Ukrainie pokazał, jak ważna jest solidarność państw demokratycznych. Ewa Kopacz zapowiedziała, że ważne jest, by Zachód "nie rozwodnił" stanowiska wobec tego konfliktu, ale też, by Polska nie pozostała osamotniona w wyniku stawiania nierealistycznych celów w tej sprawie. Zadeklarowała, że jej rząd będzie prowadził "pragmatyczną politykę" wobec kryzysu na Ukrainie.

"Nie oznacza to zgody na zabór terytorium suwerennego państwa ukraińskiego, ani zgody na zmianę granic w Europie za pomocą siły" - zaznaczyła Kopacz. Zapewniła, że Polska będzie wspierać prowolnościowe dążenia Ukraińców, wspomagać transformację ich kraju na polu politycznym, gospodarczym i wojskowym.

Reklama

>>> Czytaj też: Kopacz kontra gospodarka. Zobacz, czego od nowej premier oczekują ekonomiści

Równowaga między konsolidacją fiskalną, a wzrostem

Premier poinformowała, że priorytetem jej rządu będzie utrzymanie równowagi pomiędzy dalszą konsolidacją fiskalną, a podtrzymywaniem wzrostu PKB.

"Mój rząd konsekwentnie będzie dążył do dalszej stabilizacji finansów publicznych, starając się utrzymywać równowagę między zachowaniem wzrostu gospodarczego, a ograniczeniem wydatków" - powiedziała podczas expose.

Ułatwienia podatkowe i kodeks budowlany

Ministrowie do spraw gospodarczych mają na początku przyszłego roku przedstawić założenia nowej ordynacji podatkowej, nowych zasad działalności gospodarczej oraz kodeksu budowlanego, zapowiedziała premier Ewa Kopacz w sejmowym expose.

"W polityce podatkowej trzeba znaleźć mądrą równowagę. (…) Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki - do przedłożenia projektu nowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. To,co planowano osiągnąć w trzy lata ten rząd zrobi w 12 miesięcy" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

Dodała, że system e-podatki ma zacząć działać w przyszłym roku, wówczas także podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie.

Premier zobowiązała także szefową Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do przyspieszenia prac nad kodeksem budowlanym.

W połowie września Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Resort informował wówczas, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że Ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą Kodeksem.

Inwestycje w infrastrukturę

Coraz więcej autostrad, coraz szybsze pociągi i rozwój portów morskich. Premier Ewa Kopacz podczas expose przedstawiła swoje plany dotyczące infrastruktury. Premier podkreśliła, że od kilku lat trwa intensywna budowa sieci autostrad w Polsce. W ciągu najbliższych sześciu lat, ta sieć ma być kompletna. Jeszcze w tym roku zostanie oddanych do użytku ponad 160 kilometrów dróg ekspresowych. W najbliższych tygodniach zostanie otwarty odcinek z Wrocławia do Sieradza. W tym roku zostaną też podpisane umowy na budowę kolejnych 300 kilometrów. W 2015 roku drogowcy mają oddać do użytku 250 kilometrów dróg ekspresowych. Premier zapowiedziała też, że do 2020 roku będziemy mieli gotowe autostrady A1, A2 i A4. Gotowa ma też być obwodnica Warszawy.

Premier poruszyła także sprawę kolei. Zapowiedziała, że już niedługo pasażerowie odczują dużą poprawę zarówno jeśli chodzi o jakość taboru, jak i czas przejazdu pociągów. Podkreśliła, że już w grudniu skróci się podróż do takich miast, jak Katowice, Kraków, Gdańsk oraz Wrocław. W 2015 roku zdecydowana większość taboru będzie nowa, bądź zmodernizowana.

Zdaniem Ewy Kopacz należy też inwestować w rozwój polskich portów morskich. Premier zapowiedziała duże wydatki na ten cel. Wszystko po to, by zwiększać ich przepustowość. W roku 2015 rząd chce wydać na ten cel ponad miliard złotych, a do 2020 roku, ponad 11 miliardów złotych.

Ewa Kopacz mówiła także o wydatkach na modernizację komunikacji miejskiej. Do 2020 roku na nowy tabor oraz budowę nowych linii tramwajowych ma zostać przeznaczonych ponad 13 miliardów złotych.

Unia energetyczna

Musimy wspierać budowę unii energetycznej - mówiła Ewa Kopacz. Polska będzie zabiegać, by Unia Europejska wcieliła w życie idee solidarności energetycznej.

Premier podkreśliła, że nie można godzić się na sytuację, w której Polska i inne państwa regionu są skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostarczanie lub ceny surowca od bieżących celów politycznych. Dlatego nasz rząd będzie przekonywał Unię, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych.

Ewa Kopacz zapewniła ponadto, że jej rząd nie zgodzi się na wyższe ceny energii dla konsumentów. Dodała, że będzie zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stworzy ona największą na świecie sferę wolnego handlu i będzie miała ogromny wpływ na klimat gospodarczy. Dodała, że umowa taka pogłębi relacje między Europą i Ameryką.

Podczas wystąpienia w Sejmie Ewa Kopacz mówiła także o tym, jak ważna jest ochrona środowiska. Zaznaczyła, że na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazu. Podkreśliła, że nie zgodzimy się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów.

>>> Czytaj też: Rosyjski gaz w Europie: które państwa trzyma w garści Gazprom?

Inwestycje w polską armię

Ewa Kopacz zapowiedziała w swoim expose zwiększenie wydatków na obronę do 2 procent PKB. Jak zaznaczyła, zapewni to dodatkowe 800 mln złotych na nowoczesny sprzęt dla polskiego wojska.

Premier dodała, że od początku 2015 zapewnione będzie dodatkowe 39 mln złotych dla żołnierzy. Premiowane będzie przedłużenie okresu służby oficerów i podoficerów.

Zwiększenie wydatków na obronność było już zapowiedziane zarówno przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, jak i poprzedniego premiera Donalda Tuska.

>>> Czytaj też: Polska staje się lotniczą potęgą? Szkolą się u nas piloci z USA

Polska oczekuje pomocy UE ws. rosyjskiego embarga

Mamy prawo oczekiwać od UE pomocy, która zrównoważy polskim rolnikom straty, spowodowane przez rosyjskie embargo - powiedziała Ewa Kopacz. Przedstawiając expose nowa szefowa rządu oświadczyła, że dotychczasowe propozycje KE w tej sprawie nas nie zadowalają.

Ewa Kopacz mówiła, że trwają pracę nad specjalną ustawą antykryzysową, która przewiduje, że firmy, które straciły na embargu mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń, szkoleń lub refundację składek na ZUS. Ustawa przewiduje też możliwość skorzystania do kwoty 500 mln złotych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Wsparcie dla polskiego górnictwa

Ewa Kopacz zapowiada przyspieszenie prac nad ustawą, wspierającą polskie górnictwo. Nowa premier powiedziała, że celem nowych przepisów ma być ochrona naszego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, doprowadzenie do tego, by ta branża była rentowna i zmniejszenie kosztów energii w polskich domach. Projektowana ustawa zawiera przepisy, zakładające koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych, preferujące produkty pochodzenia unijnego. Ewa Kopacz zapowiedziała też wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii węglowych.

Do Warszawy przyjechali pracownicy zrzeszeni w kilkunastu górniczych centralach związkowych. Domagają się ograniczenia importu taniego węgla z Rosji, chcą badania jego jakości, postulują stworzenie polskich składów węgla. Sprzeciwiają się ograniczeniu swoich praw, w szczególności "prawa do terminowej wypłaty wynagrodzenia".

>>> Polecamy: Polska jest skazana na węgiel. Ale nie na dopłaty

Polityka prorodzinna

W 2015 roku rząd zwiększy nakłady na budowę żłobków z 50 milionów do 100 milionów złotych - zapowiada Ewa Kopacz. W sejmowym expose mówiła, że polityka prorodzinna należy do priorytetów jej rządu. W latach 2015 - 2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i systemu ulg z podatku CIT rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Ewa Kopacz zapowiedziała, że na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 2 miliardy złotych.

Rząd planuje też taką zmianę przepisów, by od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać ci rodzice, którzy do tej pory nie mieli tej możliwości. Dotyczy to bezrobotnych, zatrudnionych na umowy o dzieło, studentów i rolników. Przez rok od urodzenia dziecka będą oni mogli pobierać świadczenia w wysokości około tysiąca złotych - mówiła Kopacz.

Rząd zadba o studentów

Status materialny nie może być barierą dla szans edukacyjnych - powiedziała Ewa Kopacz w trakcie expose. Zapowiedziała, że do 2017 roku wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zaopatrzone w bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Wspomniała też o programie staży dla studentów w administracji publicznej. Jak podkreśliła, dzięki temu programowi studenci zdobędą nie tylko wiedzę, ale również praktykę.

Premier mówiła także od 2016 roku najzdolniejsi studenci będą mogli za państwowe pieniądze studiować na uczelniach wyższych za granicą. Jest jednak warunek - co najmniej pięć lat od zakończenia studiów będą musieli pracować w Polsce.

Opieka dla seniorów

Premier Kopacz odniosła się też do sytuacji ludzi starszych. Zapowiedziała powstanie dziennych domów opieki, w których seniorzy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa.

Koszty pobytu w takich domów pokrywałoby w 1/3 państwo, w 1/3 samorząd terytorialny, a w 1/3 osoby prywatne. Zapewniła ponadto, że rząd wywiąże się ze złożonej obietnicy i dokona waloryzacji rent i emerytur. W 2015 roku zostanie przeznaczone na ten cel 3,8 mld złotych - dodała. Wspomniała również o stworzeniu instytutu geriatrii. Jak podkreśliła, powołanie takiej instytucji umożliwi edukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje.

Ewa Kopacz zapowiedziała również skrócenie kolejek w szpitalach i przychodniach. Jej zdaniem, będzie to możliwe, jeśli zwiększy się liczba lekarzy. Zapewniła, że zostały na to znalezione dodatkowe pieniądze w budżecie państwa. Dlatego też od 2015 roku rząd sfinansuje specjalizację lekarzy w ramach rezydentów wszystkich absolwentów uczelni m,edycznych z lat 2012-2015. Powiedziała, że jest ich około 3,5 tysiąca.

25 mld zł dla BGK na zasilanie przedsiębiorczości

Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczone na wspieranie polskiej przedsiębiorczości zostaną zwiększone do 25 mld zł, a program gwarancji de minimis - rozszerzony i przedłużony do końca 2016 r., zapowiedziała premier Ewa Kopacz.

"Ogromnym problemem wielu polskich przedsiębiorców, co negatywnie przekłada się na rynek pracy, jest brak dostępu do szybkiego i łatwego kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne. Dlatego BGK zwiększy środki do 25 mld zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości" - powiedziała Kopacz w Sejmie. "Dodatkowo program de minimis, czyli gwarancji kredytowych na mikro- i małych przedsiębiorców rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Wydłużymy funkcjonowanie tego programu do 2016 roku" - poinformowała też premier.

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński zapowiadał pod koniec sierpnia, że zaangażowanie BGK w umowy kredytowe finansujące inwestycje w infrastrukturę przemysłową i logistyczną sięgnie 19 mld zł do końca tego roku, a wartość gwarancji dla małych i średnich firm sięgnie 17 mld zł.

BGK informował w połowie września, że program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm, dzięki czemu wygenerowały one 22,5 tys. nowych miejsc pracy. Prawie 60 proc. firm korzystających z gwarancji dokonało inwestycji.

BGK podał także, że prawie 20% uczestniczących w programie gwarancji de minimis przedsiębiorstw to firmy, które bez gwarancji nie dostałyby kredytu. Nawet wśród respondentów przekonanych, że bez gwarancji kredyt by uzyskali, ponad 20 proc. wskazało, że byłby on jednak niższej wartości (średnio o 30 proc.).

Do strefy euro się nie spieszymy

"Wiem, że jednym z ważniejszych pytań przed jakim stanie Polska w najbliższych latach jest tempo wejścia do strefy euro. Zanim jednak odpowiemy na tak postawione pytanie, powinniśmy zadać sobie inne: jaka jest dziś strefa euro i w jakim kierunku podąża? Musimy pamiętać, że strefa euro jeszcze niedawno przechodziła największy kryzys w swojej historii. Chcemy, żeby wyszła z kryzysu wzmocniona, ale zarówno Polska, jak i kraje strefy euro mają do odrobienia w najbliższych latach swoją pracę domową" - powiedziała Kopacz.

"Musimy niezależnie od nowych intencji odnośnie przyjęcia wspólnej europejskiej waluty spełnić wszystkie kryteria. Strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami. Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment wejścia do strefy euro" - dodała.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas przemówienia po powołaniu rządu Ewy Kopacz zaznaczył, że jednym z wielkich zadań, jakie stoją przed Polską, jest debata dotycząca członkostwa w strefie euro.

Artur Radziwiłł, wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. euro informował w ubiegłym tygodniu w rozmowie z PAP, że MF jest gotowe brać udział w debacie publicznej na temat wejścia do strefy euro, ale nie chce podawać dat, ani przyspieszać tego procesu.