"Zarząd spółki 'Biomed-Lublin' Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 października 2014 r. emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.012.853 akcji serii B, 848.330 akcji serii C, 7.712.080 akcji serii D oraz 5.700.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek zajmuje się produkcją preparatów leczniczych - leków na receptę oraz leków bez recepty - wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych. Największą część przychodów spółka osiąga ze sprzedaży probiotyków, czyli leków osłonowych stosowanych przede wszystkim w kuracjach antybiotykowych. Spółka zadebiutowała na NewConnect pod koniec lipca 2011 roku.