Zysk operacyjny wyniósł 17,50 mln zł wobec 86,10 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1652,60 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 1678,70 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 305,00 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71,70 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4781,30 mln zł w porównaniu z 5790,70 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniosła 322,69 mln zł wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.