„Umowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nextbike zobowiązał się uruchomić w pełni funkcjonalny i dostępny dla klientów system WRM nie później niż od dnia 29 kwietnia 2015 roku" – czytamy w komunikacie.

Całkowite wynagrodzenie Nextbike z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 10.356.206,40 zł brutto, przy czym wynagrodzenie Nextbike z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem podstawowym wynosi 8.054.827,20 zł brutto, podano również.