"Zarząd Tauron Polska Energia S.A. informuje, że Zarząd BondSpot S.A. na mocy uchwały nr 43/15 z 10 marca 2015 r. postanowił wyznaczyć dzień 12 marca 2015 r. jako datę pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 17 500 obligacji Tauron Polska Energia S.A. na okaziciela serii TPEA1119 o łącznej wartości nominalnej 1 750 000 000 zł. Obligacje zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLTAURN00037" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą notowane do 22 października 2019 r., podano także.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.