Zysk operacyjny wyniósł 302,23 mln zł wobec 697,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.898,48 mln zł w 2014 r. wobec 9.821,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 214,63 mln zł wobec 44,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych firm w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane na GPW od 2008 r.