"Przychody banku z tytułu odsetek wyniosły na koniec ubiegłego roku 266,71 mln zł, a przychody z tytułu prowizji 40,33 mln zł. Wynik z działalności bankowej to 206,37 mln zł, a suma bilansowa banku wyniosła 9,75 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Bank podkreśla, że w minionym roku bank "konsekwentnie redukował swoją bazę kosztową", co przełożyło się na odpowiednio niższy wskaźnik kosztów do dochodów - na koniec roku wskaźnik C/I wyniósł 65,13% (na koniec 2013 roku C/I kształtował się na poziomie 78,38%).

"Odpowiedni poziom wypłacalności, potwierdzony wskaźnikiem w wysokości 14,61%, gwarantuje bankowi 1.371,67 mln zł kapitałów własnych. Pożądany poziom płynności zapewnia baza depozytów na poziomie 3.536,52 mln zł (saldo depozytów na koniec 2014 r.). Z kolei saldo kredytów na koniec grudnia osiągnęło poziom 8.175,21 mln zł" - czytamy dalej.

DNB tłumaczy dobre wyniki finansowe to rezultat sukcesywnie rozwijanej działalności w obszarze bankowości korporacyjnej - obsłudze dużych firm, w tym aktywnej polityki kredytowej. Zgodnie z deklaracjami, w minionym roku bank udzielił 1,5 mld zł nowego finansowania (głównie duże transakcje przekraczające 100 mln zł). Bank zapewnia też klientom produkty bankowości transakcyjnej, a także produkty skarbowe - transakcje walutowe czy instrumenty zabezpieczające ryzyko zmian kursów walutowych, stóp procentowych czy ryzyko zmian cen surowców, podano w materiale.

"W 2015 roku będziemy konsekwentnie pozyskiwać nowych klientów strategicznych, jak i utrzymywać odpowiedni wolumen kredytów. Istotny będzie także dalszy rozwój produktów rozliczeniowych pozwalający na zwiększenie przychodów prowizyjnych, zwiększenie bazy depozytowej oraz lepsze wykorzystanie kapitałów własnych" - powiedział prezes banku Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Reklama

DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. Właścicielem banku jest największa norweska grupa finansowa DNB. Grupa prowadzi działalność w 19 krajach.

DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT motoryzacyjnego oraz sektora publicznego.