"Termin zakończenia prac planowany jest na 15 sierpnia 2015 roku. Inwestorem jest ADV XVIII Por Property." - głosi komunikat.

W ramach realizacji umowy Erbud wybuduje centrum handlowo-wystawienniczo-usługowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zbiornikiem wody, parkingami i drogami wewnętrznymi, podano również.

Spółka przypomina, że łącznie z nowym kontraktem obecnie w segmencie handlowo-usługowym realizowanych jest 11 projektów. Segment ten stanowi 24,5% bieżącego portfela zleceń, a jego wartość wynosi ok. 390 mln zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.