"W tym roku wynik w sektorze spadnie o ok. 10%. Naszą intencją jest, aby zakończyć rok lepiej niż rynek. Chcielibyśmy utrzymać wynik na poziomie tegorocznego, ale nie będzie to łatwe"- powiedział prezes Szymon Midera podczas spotkania prasowego.

W ub. roku zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 21% r/r do 43,6 mln zł.

"Wyniki banku za ubiegły rok są rekordowe. One potwierdzają skuteczność naszej strategii, którą realizujemy od kilku lat. Rok 2014 był pierwszym, kiedy nasz zwrot z kapitałów jest wyższy niż na rynku i wyniósł 10,5%. Podnieśliśmy stan rachunków z 229 tys. do 820 tys. na koniec 2014 r. Mamy 3-proc. udział w rynku i jesteśmy 11 bankiem na rynku, jeśli chodzi o skalę rachunków osobistych"- podkreślił prezes.

Dochody ogółem banku wzrosły o 13% w skali roku do 332,3 mln zł, zaś koszty wzrosły o 2,8% do 218,6 mln zł. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł o 6,0 pkt proc. r/r do 65,3% na koniec 2014 r.

"Od strony dochodów rok był bardzo dobry, przychody odsetkowe wzrosły o ponad 10% dzięki wzrostowi w portfelu udziału kredytów konsumpcyjnych, rósł także wynik prowizyjny - aż o 43%. Koszty rosły zdecydowanie wolniej niż dochody, stąd możliwość poprawy relacji C/I. Gdyby nie podwyżka opłat na BFG, koszty byłyby jeszcze niższe" - powiedział członek zarządu odpowiedzialny za finanse Michał Sobiech.

W ub. roku bank zwiększył marżę odsetkową netto do 3,8% wobec 3,6% rok wcześniej.

"Dzięki temu, że systematyczne rośnie w strukturze portfela udział kredytów gotówkowych, marża pozostanie w tym roli na wysokim poziomie, ale może nie utrzymać się na ubiegłorocznym" - powiedział Sobiech.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,9% na koniec 2014 r. z 5,3% rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,4% na koniec grudnia 2014 r., a Tier 1 wzrósł do 10,1%.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75% minus 10 akcji) oraz PKO Bank Polski (25% plus 10 akcji).