"Zarząd spółki (...) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu lista alertów - z dnia 31 marca 2015 roku na dzień 30 czerwca 2015 roku" - głosi komunikat.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.