"Jeśli chodzi o emisję akcji, jest to jeden z instrumentów, który spółka posiada. Możemy z niego skorzystać, jednak jeśli chodzi o ścieżki finansowania, to chcemy na nie patrzeć w pełnym obrazie spółki. Jest to związane z limitami gwarancyjnymi, poziomem kontraktacji i głosowaniem nad układem spółki-matki, wyznaczonym na koniec kwietnia" - powiedziała Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

Dodała, że wtedy spółka zobaczy m.in. jak wygląda kwestia związana z limitami i czy się odblokują. Zaznaczyła jednak, że spółka dostała już pierwsze limity na zasadzie "stand alone" i wracają możliwości gwarancyjne.

"Wrócimy do decyzji o finansowaniu w połowie roku. Rozmawiamy z partnerami finansowymi, z których niektórzy uzależniają decyzję wprost od zawarciu układu. Do tego czasu nie wybieramy ścieżki" - podsumowała prezes.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1.183,5 mln zł w 2014 r.