Idea Bank

Idea Bank przydzielił 10 590 884 akcji serii M z 20 mln objętych subskrypcją. Inwestorzy złożyli zapisy na 12 391 411 akcji, stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 75%, redukcja zapisów inwestorów instytucjonalnych nie wystąpiła, podał bank. Getin Holding objął 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24% głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31% kapitału zakładowego. >>>>

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakończyła przesłuchania kandydatów na stanowisko prezesa zarządu i procedurę wyboru będzie kontynuowała 20 kwietnia, podała spółka. >>>>

Atende

Zarząd Atende rekomenduje przeznaczenie 5,45 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Elzab

Krzysztof Urbanowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab. W związku z tym rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Papaja na funkcję prezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Lux Med

Lux Med złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie kontroli nad Magodent, posiadającej m.in. szpital onkologiczny w Warszawie, podał Urząd. Prezes Lux Med Anna Rulkiewicz zastrzegła jednak, że transakcja nie została jeszcze zawarta. >>>>

Astarta

Astarta Holding odnotowała 68,06 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 22,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kerdos

Zarząd Kerdos Group postanowił rekomendować akcjonariuszom spółki niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku za rok 2014 na kapitał zapasowy oraz pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka.>>>>

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w I kw. br. produkcję węgla handlowego na poziomie 1,99 mln ton wobec 2,24 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Sprzedaż węgla wyniosła 1,95 mln ton w I kw. 2015 r. wobec 2,23 mln ton rok wcześniej, podała spółka. >>>>

PiLab

PiLab wyemituje 207 tys. nowych akcji, które zostaną objęte przez inwestorów finansowych. Cena emisyjna wyniesie 29 zł za akcję, co oznacza, że spółka pozyska ponad 6 mln zł. PiLab przeznaczy środku na ekspansję na rynku amerykańskim, podała spółka. >>>>

Robyg

Grupa kapitałowa Robyg (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) uznała w przychodach szacunkowo 350 lokali w I kw. 2015 r., podała spółka. "Największy udział w liczbie uznanych lokali miały następujące projekty: Young City około 30%, Osiedle Królewskie około 25%, Słoneczna Morena około 15%, Albatros Tower około 10%, City Apartments około 10%" - czytamy w komunikacie.

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 16 401 baryłek ropy w marcu, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w marcu wynosiło 3 095 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 13 306 baryłek, poinformowano w komunikacie. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 17 577 baryłek.

Pharmena

Pharmena wysłała do brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) dane dotyczące marginesów narażenie, uzupełniające wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności w profilaktyce miażdżycy, podała spółka. Firma chce w tym roku zakończyć czynności formalne związane z preparatem. >>>>

Getin Noble Bank

Rada nadzorcza Getin Noble Banku odwołała z funkcji członka zarządu banku Krzysztof Spyrę , ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały, podał bank. >>>>

Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła nową politykę dywidendową Getin Noble Banku na lata 2015 - 2017, która zakłada niewypłacanie dywidendy z zysków za lata 2014 i 2015 oraz wypłatę dywidendy wysokości 180-300 mln zł, lecz nie więcej niż 50% z zysku wypracowanego w 2016 r., podał bank. >>>>

Kruk

Grupa Kruk nabyła w I kw. 2015 r. wierzytelności w Polsce i za granicą o łącznej wartości nominalnej 511 mln zł wobec 1,02 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Wartość nakładów na zakup wierzytelności wyniosła w I kw. br. 43,9 mln zł wobec 269 mln zł w I kw. 2014 r. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk w Polsce i za granicą wyniosła 187,3 mln zł w I kw. br. Dla porównania, wartość spłat w I kw. 2014 roku wynosiła 153,8 mln zł, podano także.

PCM

Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) uchwalili wypłatę dywidendy w wysokości 62,64 mln zł, czyli 5,26 na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Elektrotim

Elektrotim rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Ropczyce

Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowali o wypłacie kwoty 3,435 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy za 2014 rok, co daje wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,5 mln zł w marcu 2015 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za marzec 2014 r. wyniosły 12,2 mln zł. >>>>

PZU

PZU SA i PZU Życie oraz działające w tych spółkach związki zawodowe zawarły porozumienia określające warunki restrukturyzacji zatrudnienia. Proces zwolnień grupowych rozpocznie się 4 maja i zakończy 2 czerwca 2015 r., podało PZU. >>>>

Atlas Estates

Atlas Estates otrzymało od nadzoru budowlanego ostateczne pozwolenie na użytkowanie zawierającego 76 mieszkań budynku E2 wchodzącego w skład osiedla Capital Art Apartments, podała spółka. Pozwolenie na użytkowanie oznacza zakończenie projektu inwestycyjnego po dziewięciu latach od rozpoczęcia pierwszej fazy budowy. >>>>

Budimex

Budimex podpisał umowę z LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. na budowę drugiego etapu zespołu biurowo-usługowego "Roździeńskiego" w Katowicach, podała spółka. Wartość umowy to 61,5 mln zł netto. "Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. została podpisana z LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu umowa na wykonanie II etapu zespołu biurowo-usługowego 'Roździeńskiego' w Katowicach przy Al. Roździeńskiego wraz z infrastrukturą wewnętrzną. Wartość umowy: 61 500 000 zł netto" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na 11 kwietnia 2015 r. a ich zakończenia - na 15 sierpnia 2016 r.