W wyniku planowanego podziału, wydzielone aktywa trafią do spółki Famur Pemug, która będzie prowadziła działalność związaną m.in. z budową górniczych wyciągów szybowych zakładów przeróbki kopalin oraz innych zakładów przemysłowych w układzie "pod klucz". Famur Pemug ma zostać nabyty przez Famur Famak - spółkę, która będzie integrowała obszary działalności związane z powierzchniowymi aspektami górnictwa, podał Famur.

"Planowane działania mają na celu zwiększenie stopnia konkurencyjności grupy Famur m.in. przez lepsze dostosowanie procesów operacyjnych i struktury organizacyjnej do prowadzonej działalności. Pozwoli to również na stworzenie jednoznacznego przekazu dla naszych klientów odnośnie podziału kompetencji pomiędzy poszczególne spółki" - powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Prezes Famur Pemug Paweł Maksym dodał, że przeprowadzenie podziału pozwoli na lepsze wykorzystanie rozpoznawalnej na rynku górniczym marki Pemug.

"W przyszłości, pod skrzydłami Famur Famak, spółka powróci również do wykonywania zadań w szeroko rozumianej energetyce przemysłowej i przy wsparciu technologicznym biura projektowego BPiRI Separator Sp. z o.o. będzie mogła uczestniczyć w skomplikowanych, wielobranżowych projektach inwestycyjnych. Po przeprowadzeniu procesu podziału, spółka Famur Pemug Sp. z o.o. będzie korzystała z praw i wykonywała obowiązki wynikające z obecnie podpisanych umów" - wyjaśnił Maksym.

Famur Pemug będzie posiadał kompetencje związane z działalnością projektową, budowlano-montażową i konstrukcyjną w zakresie budowy Górniczych Wyciągów Szybowych oraz zakładów przeróbki kopalin. Rozwój nowych technologii uzdatniania i wzbogacania kopalin pozwoli spółce na uzyskanie dla zakładów górniczych miarodajnych oraz dodatkowych efektów ekonomicznych związanych z uzyskaniem większej ilości lepszego gatunkowo węgla z urobku. Wpłynie również wymiernie na korzyści dla środowiska naturalnego, podkreślono również.

W osobnym komunikacie czytamy, że zdaniem zarządu planowane zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści biznesowych wynikających z faktu optymalizacji procedur wewnętrznych grupy Famur przy jednoczesnym ich dostosowaniu do specyfiki działalności prowadzonej przez poszczególne linie biznesowe.

Segment Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych jest jednym z segmentów prowadzących działalność operacyjną grupy Famur. Kompetencje segmentu pozwalają w sposób kompleksowy wykonywać zakłady przeróbki węgla oraz prowadzić działalność projektową, budowlaną i konstrukcyjną w zakresie budowy wież szybowych. Przychody segmentu za 2014 r. wyniosły 29,6 mln zł.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.