Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za kwiecień 2015 r. wyniosły 217,1 mln zł i były wyższe o 21,4% w skali roku, poinformowała spółka.

Przychody za okres styczeń - kwiecień wyniosły 647,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 20,3%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za kwiecień wyniosły 207,7 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,1%, narastająco za okres styczeń - kwiecień wyniosły 618,4 mln zł i były wyższe o 20,0% r/r, podano także w komunikacie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.