Inter Cars

Inter Cars przyjęła politykę dywidendową na lata 2014-2016, która zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty z rocznego zysku netto dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej. Za 2014 rok zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 10,06 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,71 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Wirtualna Polska 

Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane 9,19 mln akcji akcji serii B i E, podała spółka. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 83%, a łączna wartość oferty wyniosła 294,2 mln zł. >>>>  

CCC

CCC rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2014 w wysokości 115,2 mln zł, czyli 3 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi BPH przygotowanie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 z uwzględnieniem wyników finansowych osiągniętych w 2014 roku oraz zweryfikowanych prognoz finansowych w okresie realizacji programu, poinformował bank. >>>>  

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowało 4,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 6,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

P.A. Nova będzie do końca roku zarządzać ponad 100 tys. m2 powierzchni najmu. Spółka stawia na małe parki handlowe i obiekty przemysłowe, poinformowała prezes Ewa Bobkowska. "Na koniec 2015 r. zdecydowanie przekroczymy 100 tys. m2 powierzchni najmu" - powiedziała prezes podczas konferencji prasowej. Obecnie spółka zarządza obiektami z łączną powierzchnią najmu wynoszącą 71,7 tys. m2.

Newag 

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie 45 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 1 czerwca. >>>>  

Ergis  

Ergis zarekomendował wypłatę dywidendy za 2014 r. w kwocie 5,9 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Grupa MNI

MNI porozumiało się wstępnie z potencjalnym nabywcą co do warunków sprzedaży przez spółkę zależną MNI Centrum Usług centrum kolokacji, usytuowanego w Warszawie w dzielnicy Ursus. Przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 11 maja, podała spółka. Wcześniej strony zawarły list intencyjny w tej sprawie. Sprzedaż centrum kolokacji MNI CU ma być następnym krokiem, zmierzającym do dezinwestycji w obszarze telekomunikacji. Grupa sprzedała wcześniej: infrastrukturę sieci telekomunikacyjnej, obejmującą obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka; infrastrukturę dawnej sieci telekomunikacyjnej Szeptel; sieci posthyperionowskiej w Przemyślu oraz biznesu opartego o WLR (usługa hurtowego dostępu do sieci).

Mikrokasa 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych określił 6 maja jako dzień pierwszego notowania na Catalyst 2 418 obligacji serii K spółki Mikrokasa, o łącznej wartości nominalnej 2,42 mln zł, podała giełda. Obligacje serii K zostały wyemitowane jesienią 2014 r. W listopadzie ub.r. przydzielono je 42 podmiotom, po cenie emisyjnej 1 000 zł, równej ich wartości nominalnej

PKN Orlen 

PKN Orlen chce rozwijać swoje sieci detaliczne w Niemczech i Czechach. Może także rozważyć przejęcia stacji paliw i wejścia na rynek Austrii lub Szwajcarii, poinformował prezes spółki Jacek Krawiec. >>>>  

Ronson   

Ronson odnotował 2,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PiLab

PiLab rozpocznie testy swojego produktu w Stanach Zjednoczonych w II połowie br., a w 2016 r. chce rozpocząć tam komercyjną sprzedaż i docelowo osiągnąć "znaczącą" pozycję na rynku Business Intelligence, poinformował agencję ISBnews Bob Thomas - pierwszy pracownik PiLab US w Krzemowej Dolinie. >>>>  

Pragma Inkaso  

Bank "mający siedzibę w Polsce" przyjął ofertę Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego na zakup portfela wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczonych hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 60,23 mln zł, podało Pragma Inkaso. O zawarciu umowy kupna spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. "Pragma Inkaso S.A. jest właścicielem 100 % certyfikatów w Funduszu i jednocześnie jego serwiserem. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso S.A." - czytamy w komunikacie.

Grupa Integer.pl 

Globalny fundusz inwestycyjny Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC i Grupa PZU ogłosiły wspólnie z Grupą Integer.pl inwestycję o wartości 81,7 mln euro w spółkę easyPack - właściciela największej na świecie sieci Paczkomatów. >>>> 

Atal 

Atal sprzedał 155 mieszkań w kwietniu br. - jest to najlepszy wynik w historii firmy. W minionym miesiącu kolejnych 245 lokali zostało zarezerwowanych, podała spółka. "W kwietniu br. w inwestycjach Atal S.A. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu zostało sprzedanych łącznie 155 mieszkań i jest to najlepszy wynik w historii firmy. W minionym miesiącu kolejnych 245 lokali zostało zarezerwowanych. Od początku roku sprzedaż systematycznie wzrasta - w ciągu 4 miesięcy sprzedano w sumie 470 mieszkań, czyli o 61 więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Taki wynik daje wzrost r/r na poziomie 15%" - czytamy w komunikacie.

Etos  

Akcjonariusz sprzedający akcje w pierwotnej ofercie publicznej Etos - właściciela marki odzieżowej Diverse - w uzgodnieniu z zarządem spółki podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej akcji Etos, podała spółka. >>>>  

BGŻ BNP Paribas 

EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego banku BNP Paribas Bank Polska i wycofał nadany bankowi rating kredytowy w związku z przejęciem banku przez Bank BGŻ. Powstały po połączeniu podmiot Bank BGŻ BNP Paribas będzie otrzymywał rating od agencji w ramach kontynuacji oceny Banku BGŻ (obecnie BBB, perspektywa stabilna), podał Eurorating. >>>>  

Polnord 

Polnord rozpoczął budowę ostatniego, V etapu osiedla Śródmieście Wilanów w Warszawie, podała spółka. Budynek E obejmuje 139 lokali mieszkalnych i 7 usługowych. Generalnym wykonawcą inwestycji jest KB Dom. Zakończenie budowy przewidziano na IV kw. 2016 r. "Budynek E mieści 139 lokali mieszkalnych i 7 usługowych. Już 40 lokali znalazło nabywców. W sprzedaży dostępne są jeszcze mieszkania od dwu do czteropokojowych, o metrażach od 34 m2 do 104 m2. Polnord zadbał o duży wybór najbardziej poszukiwanych na rynku wielopokojowych mieszkań o niewielkiej powierzchni" - czytamy w komunikacie. 

PKO BP 

Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom banku niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podał bank. >>>>