Ok. godz. 9:20 za akcję spółki płacono 35 zł po wzroście o 9,38% wobec kursu odniesienia, a za PDA - 34,8 zł po wzroście o 8,75%. 

Wirtualna Polska S.A. jest 474. spółką notowaną na głównym rynku oraz 7. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane 9,19 mln akcji akcji serii B i E. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 83%, a łączna wartość oferty wyniosła 294,2 mln zł.

Cena akcji w pierwotnej ofercie publicznej wyniosła 32 zł. Firma liczyła, że uda jej się pozyskać planowane 100 mln zł z emisji akcji. Zarząd spółki informował, że zamierza przeznaczyć 50-80 mln zł z powyższej kwoty na finansowania akwizycji, które umożliwią grupie realizację strategii wzmocnienia wzrostu organicznego. Kwota 20-30 mln zł ma być przeznaczone na spłatę zadłużenia bankowego wobec mBanku i ING Banku Śląskiego.

Oferta objęła również akcje istniejące, należące do European Media Holding S.a.r.l, kontrolowaną przez Innova Capital. Liczbę tych walorów ustalono na maksymalnym poziomie 5,85 mln sztuk, stanowiących 23,5% kapitału.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.