Zysk operacyjny wyniósł 45 tys. zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,67 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 31,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,82 mln zł wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.