Zysk operacyjny wyniósł 327,32 mln zł wobec 269,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 446,41 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 2 373,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 50,24 mln zł wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej).