Strata operacyjna wyniosła 0,64 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,5 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 41,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 2,04 mln zł wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej.

Ceramika Nowa Gala jest producentem gresowych płytek podłogowych. Jest notowana na GPW od 2004 r.