Gaz

Gaz

źródło: ShutterStock

"Hub w Polsce może stać się regionalnym centrum obrotu gazem. Obserwujemy duże zainteresowanie podmiotów nie tylko krajowych, ale także z państw sąsiednich możliwością zawierania transakcji na rynku gazu. Nasza wspólna inicjatywa poprzez rozszerzenie możliwości handlu paliwem pochodzącym z różnych źródeł, ma szansę przyczynić się do wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski w regionie, ale także wpłynąć pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział prezes TGE Ireneusz Łazor, cytowany w komunikacie.

Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam dodał, że położenie geograficzne Polski oraz realizowany przez Gaz-System plan inwestycyjny ukierunkowany na budowę połączeń międzysystemowych z Czechami, Słowacją i Litwą, a także uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu, sprawią, że polski system przesyłowy będzie mógł odegrać kluczową rolę w procesie integracji i liberalizacji europejskiego rynku gazu.

W Europie wyspecjalizowanymi miejscami do hurtowego obrotu gazem są huby (tj. wirtualne lub fizyczne węzły handlowe) i giełdy gazu. Zawierane tam transakcje mają charakter bilateralny lub giełdowy (anonimowy), wyjaśnia TGE.

W Polsce w 2012 roku został utworzony gazowy hub wirtualny (obszar zarządzany przez Gaz-System), w ramach którego od grudnia 2012 roku odbywają się transakcje regulowane na Towarowej Giełdzie Energii i OTC w ramach umów dwustronnych. 

>>> Czytaj też: Serbia chce się uniezależnić od Rosji. Pomoże w tym gazociąg transadriatycki

Wraz z uruchomieniem hubu gazowego w Polsce możliwe są do osiągnięcia m.in. następujące korzyści: obniżenie ceny hurtowej gazu, wejście nowych podmiotów na polski rynek, zwiększenie efektywności wykorzystania punktów połączeń międzysystemowych oraz Terminalu LNG w Świnoujściu, zwiększenie przesyłu gazu sieciami Gaz-System, podsumowano w komunikacie.

Należąca do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) TGE rozpoczęła działalność 30 czerwca 2000 roku. TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.