Umowa kredytu zawarta z EBI dotyczy finansowania w maksymalnej kwocie 550 mln zł. Jednocześnie tzw. kluczowe spółki zależne (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn) zawarły z EBI umowę, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania grupy wynikające z umowy kredytu, każda do wysokości 220 mln zł.

Umowa z EBOR dotyczy finansowania w kwocie do 150 mln zł. Kluczowe spółki zależne udzieliły gwarancji za zobowiązania grupy wynikające z tej umowy, każda do kwoty 60 mln zł.

Obie umowy zawarto na okres 10 lat. Zawierają one zobowiązania dotyczące poniesienia przed grupę nakładów na wybrane projekty w ramach programu inwestycyjnego, których realizacja jest zgodna z polityką banków.

"Naszym priorytetem jest wzmacnianie konkurencyjności Polski poprzez wspieranie innowacyjnych i wychodzących na świat firm, takich jak Grupa Azoty. Strategia grupy idzie w kierunku uczynienia europejskiego sektora chemicznego bardziej konkurencyjnym na świecie i efektywnym energetycznie, więc EBI cieszy się z możliwości wsparcia takiego rozwoju" - powiedział prezes EBI Werner Hoyer, cytowany w komunikacie banków.

Umowy z EBI i EBOR są częścią pakietu finansowania w wysokości 2,2 mld zł na rzecz realizacji strategii Grupy Azoty do roku 2020. Pozostałą część finansowania stanowi kredyt o wartości 1,5 mld zł uzyskany przez spółkę od konsorcjum banków w ramach umowy podpisanej w kwietniu br.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.